Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Καλλικράτειας

  Αίτηση
  χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου “4ο Νηπιαγωγείο Ν. Καλλικράτειας” υπέβαλε
  στις 5 Αυγούστου 2016 ο δήμος Νέας Προποντίδας
  στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με πλήρη
  φάκελο μελετών, αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων κ.α.
  Με
  την υπ’αριθμ. πρωτ. 6729/04-10-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
  εντάχθηκε το εν λόγω έργο στο Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” συνολικού
  προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.168.481,60€.
  Το 4ο διθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν. Καλλικράτειας
  δυναμικότητας πενήντα (50) μαθητών περιλαμβάνει δύο αίθουσες εργασίας, αίθουσα
  ανάπαυσης, τραπεζαρία – κουζίνα, γραφείο νηπιαγωγών και αίθουσα πολλαπλών
  χρήσεων. Είναι ένα ισόγειο κτήριο, στο οποίο αναπτύσσονται οι προαναγραφόμενες
  χρήσεις σε ενιαίο επίπεδο.
  Ο σχεδιασμός του έγινε με βάση τις βιοκλιματικές αρχές για
  την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, με γνώμονα την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους
  τους χώρους του και προσαρμογή των διαστάσεων στην κλίμακα των παιδιών.
  Το οικόπεδο στο οποίο θα κατασκευαστεί το 4ο Νηπιαγωγείο Ν.
  Καλλικράτειας (κάλυψης 485 τ.μ., δόμησης 418 τ.μ.), καταλαμβάνει τμήμα περίπου
  2000 τ.μ. του οικοπέδου επιφάνειας  22
  στρ. που προκύπτει από την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στο αγροτεμάχιο
  417 στην εκτός σχεδίου περιοχή της Ν. Καλλικράτειας.
  Μετά
  την ολοκλήρωση της κατασκευής του Γενικού Λυκείου Ν. Καλλικράτειας, το οποίο
  και λειτουργεί πλήρως από το Σεπτέμβριο και την κατασκευή του 4ου Νηπιαγωγείου
  Ν. Καλλικράτειας θα δοθεί οριστικά λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων
  της Ν. Καλλικράτειας.
  Η
  ένταξη του 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Καλλικράτειας έρχεται να αυξήσει τον αριθμό των
  ενταγμένων πράξεων του Δήμου στη συγκεκριμένη πρόσκληση σε τρείς, με το 4ο και
  5ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών να έχουν ενταχθεί ήδη από το Μάιο.

  Ο
  λόγος που δεν έχουν δημοπρατηθεί ακόμη είναι η αναμονή νέων, πρότυπων
  διακηρύξεων έργων από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, διότι με
  το νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και
  υπηρεσιών” έχει αλλάξει άρδην ότι ίσχυε μέχρι σήμερα.