Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας Και Τ.Κ. Ν. Πλαγίων

    Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ»  συμβατικού προϋπολογισμού 2.693.872,10 € έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος των κύριων οικοδομικών εργασιών και πιο συγκεκριμένα:
    Ολοκληρώθηκαν οι σκυροδετήσεις στα κτίρια των εγκαταστάσεων, έχουν γίνει οι απαιτούμενες στεγανώσεις στις δεξαμενές, έχουν τοποθετηθεί κουφώματα στα κτίρια και έχει ήδη ξεκινήσει να τοποθετείται Η/Μ εξοπλισμός στο έργο.
    Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 05-10-2017 (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων).