Στις αρμόδιες αρχές οι οικονομικές συναλλαγές του δήμου Αριστοτέλη με την Ελληνικός Χρυσός

  Την παραπομπή στις αρμόδιες αρχές, για διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών του δήμου Αριστοτέλη, την περίοδο 2011-2014, με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου κατά τη συνεδρίασή του στις 13 Φεβρουαρίου 2017.
  Η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς διαπιστώθηκαν μη νόμιμες συναλλαγές, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.
  Συγκεκριμένα, η έκθεση ευρημάτων του ορκωτού λογιστή κάνει λόγο για συναλλαγές που δεν τηρούσαν καμία από τις θεσμοθετημένες -και απαραίτητες για τη δημόσια ασφάλεια και δικονομική διαφάνεια- διαδικασίες (εγγραφή στον προγραμματισμό και προϋπολογισμό του Δήμου, διενέργεια διαγωνισμών, έγκριση μελετών, επίβλεψη και έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων της τέχνης και της τεχνικής).
  Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του δήμου Αριστοτέλη:
  «Με πλήρη διαφάνεια και τήρηση δημοκρατικών διαδικασιών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, στη Συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2017, αποφάσισε ομόφωνα την παραπομπή στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση, της έκθεσης ευρημάτων ορκωτού ελεγκτή-λογιστή  που συντάχθηκε για τις τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», του Δήμου Αριστοτέλη και τρίτων – προμηθευτών κατά τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, μαζί με τα μέχρι σήμερα συλλεχθέντα στοιχεία. Σημειώνεται ότι η παραλαβή της ανωτέρω έκθεσης είχε γίνει σε προηγούμενη συνεδρίαση του Νοεμβρίου του 2016.
  Αντικείμενο της ανωτέρω έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, ήταν ο έλεγχος των διαδικασιών που ακολουθούνταν κατά την προ αναφερόμενη χρονική περίοδο για τη δωρεά χρημάτων, έργων, μελετών, υλικών και παγίων από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, προς το Δήμο Αριστοτέλη.  Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που εισφέρθηκαν από την ίδια την Εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. δια χειρός δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης, κατόπιν σχετικού ερωτήματος από τον π. Δήμαρχο Αριστοτέλη, κ. Ι. Μίχο.
  Η έκθεση αυτή, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για Συναφείς Υπηρεσίες, που έχει εφαρμογή σε αναθέσεις έργων προσυμφωνημένων διαδικασιών (ISRS 4400), όπως εκδόθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC), περιγράφει για πρώτη φορά με σαφήνεια και αξιολογεί, σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους και τις εγκεκριμένες διαδικασίες του Δημοσίου, τα πεπραγμένα που παρέλαβε η σημερινή Διοίκηση από την προκάτοχό της, για τα οποία υπήρχε πλήρης έλλειψη στοιχείων με βάση τα επίσημα αρχεία του Δήμου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση μεταξύ νόμιμων και πραγματικών συναλλαγών (χρηματικές δωρεές, δωρεές παγίων – αυτοκινήτων) και μη νόμιμων – μη πραγματικών συναλλαγών (δωρεές σε έργα, μελέτες και προμήθειες).
  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου εγγράφως βεβαίωσαν, ότι δεν διέθεταν κανένα στοιχείο εκτέλεσης και πληρωμής για τα τεχνικά έργα, τις μελέτες και τις προμήθειες που εκτελούσε η μεταλλευτική εταιρεία, ενώ οι συναλλαγές αυτές δεν τηρούσαν καμία από τις θεσμοθετημένες -και απαραίτητες για τη δημόσια ασφάλεια και δικονομική διαφάνεια- διαδικασίες (εγγραφή στον προγραμματισμό και προϋπολογισμό του Δήμου, διενέργεια διαγωνισμών, έγκριση μελετών, επίβλεψη και έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων της τέχνης και της τεχνικής).
  Αξίζει να σημειωθεί ότι το σώμα των ορκωτών ελεγκτών έχει τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ελέγχου, σε φορείς του Δημοσίου, σε περιπτώσεις υποψίας έκνομης διαχείρισης της περιουσίας τους, καθώς και όταν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 3 ΠΔ 226/92).
  Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη βγαίνει -από τη διαδικασία αυτή- απόλυτα δικαιωμένη, καθώς, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της είχε καταγγείλει και διακόψει, τη συγκεκριμένη πρακτική της προηγούμενης Δημοτικής αρχής και κάθε «τριγωνική» συναλλαγή με τη μεταλλευτική εταιρεία, αναδεικνύοντας τόσο το θέμα των πιθανών φοροαπαλλαγών από πλευρά της μεταλλευτικής εταιρείας, όσο και τις αναπηρίες και εξαρτήσεις που η τακτική αυτή συνεπαγόταν για τη λειτουργία του Δήμου και των οικονομικών φορέων της περιοχής. 
  Οι μομφές του κ. Πάχτα και της παράταξής του περί αναγκαιότητας συνέχισης των πρακτικών αυτών, καθώς και οι τακτικές λαϊκισμού, απειλών και λασπολογίας που φαίνεται να επιλέγουν, το μόνο που κάνουν είναι να εκθέτουν ακόμη περισσότερο τους ίδιους και τη μεταλλευτική εταιρεία ενώπιον της Τοπικής Κοινωνίας».