Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας

  Συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Νέας Προποντίδας
  την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα δημοτικού
  συμβουλίου. 
   Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.

  2) 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου,
  έτους 2017.

  3) Λήψη απόφασης περί του τέλους για τη δαπάνη κατασκευής
  διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης, αναφορικά με το έργο
  «Κατασκευή έργων συλλογής-μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Σημάντρων Δ. Ν. Προποντίδας» 
  4) Καθορισμός τέλους για τη δαπάνη κατασκευής διακλάδωσης
  για τη σύνδεση προς τον αγωγό αποχέτευσης αναφορικά με το έργο: “Κατασκευή
  εσωτερικών δικτύων συλλογής- μεταφοράς λυμάτων Τ.Δ. Φλογητών του Δήμου Ν.
  Προποντίδας”.
  5) Παραλαβή μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων
  – εργασιών- προμηθειών.
  6) Έγκριση παράτασης  συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης
  του έργου.
  7) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με
  τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ,
  ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ
  ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ)
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» με κωδικό MIS 296267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”.
  8) Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του
  έργου: «Εσωτερική οδοποιία τμημάτων οδών στον οικισμό Ν. Μουδανιών» (αρ. μελ.
  70/2015).
  9) Έγκριση κατασκευής έργου: «Αναβάθμιση της προέκτασης
  της οδού Αγ. Γεωργίου Ν. Μουδανιών, στο μήκος που αυτή εφάπτεται στο όριο της
  ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου IKOS OCEANIA μέχρι το υφιστάμενο πεζοδρόμιο παρ. Ν.
  Μουδανιών».
  10) Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την ανάπτυξη
  τραπεζοκαθισμάτων.
  11) Λύση της μίσθωσης και διεξαγωγή δημοπρασίας για την
  εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Πετραλώνων για την
  εγκατάσταση και λειτουργία ενός τρένου με ρόδες
  12) Παραχώρηση χρήσης γραφείου εντός του δημοτικού
  καταστήματος Τ.Κ. Ν. Πλαγίων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Πλαγίων.
  13) Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή των
  προνοιακών επιδομάτων
  14) Διόρθωση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. Δημοτικού Λιμενικού
  Ταμείου Ν. Προποντίδας, έτους 2017, ύστερα από αναπομπή του από την
  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης Ν. Χαλκιδικής.
  15) Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφασης Δ.Σ. ως
  προς τον ακριβή αριθμό των μετοχών της ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ, που προτίθεται ο Δήμος να
  αγοράσει σε περίπτωση πλεονάσματος. 
  16) Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.
  17) Αποδοχή ή μη της αιτήσεως του κ.Καρακώστα Στυλιανού
  περί χορήγησης άδειας για θέση στάθμευσης στη Τ.Κ. Ν.Συλλάτων, λόγω αναπηρίας
  (Α.με.Α.).
  18) Αναγνώριση της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας ως Μαρτυρικής Πόλης,
  λόγω της καταστροφής της από τη Γερμανική Κατοχή.
  19) Αιτήματα πωλητών λαϊκών αγορών
  20) Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
  21) Διαγραφές ή μη δημοτικών τελών Τ.Κ. Φλογητών
  22) Διαγραφές ή μη δημοτικών τελών Δ.Κ. Ν. Μουδανιών
  23) Διαγραφές ή μη δημοτικών τελών Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα 
  24) Διαγραφές ή μη δημοτικών τελών Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας
  25) Διαγραφές ή μη δημοτικών τελών Τ.Κ. Πορταριάς
  26) Διαγραφές ή μη Τ.Α.Π. 
  27) Διαγραφή ή μη τελών Δ.Τ.- Δ.Φ.- Τ.Α.Π.
  28) Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως
  καταβληθέντα       
  29) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου