Ολοκληρώθηκαν οι «Ανορύξεις-αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Νέας Προποντίδας»

    Ολοκληρώθηκε η Πράξη «Ανορύξεις-αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Νέας Προποντίδας», με την υπ’ αριθμ. 9395/23-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.524.495,61 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.374.854,85 ευρώ η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013».

    Η Πράξη ολοκληρώθηκε με τρία υποέργα, τα παραδοτέα των οποίων είναι τα εξής:
    -Υποέργο 1: Οκτώ πλήρως κατασκευασμένες και λειτουργικές υδρευτικές γεωτρήσεις, μία δεξαμενή 600 m3, δύο δεξαμενές 300 m3 και αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού συνολικού μήκους 15.913,00 m για την ενίσχυση της υδροδότησης των οικισμών Σήμαντρα, Άγιος Παντελεήμονας, Φλογητά, Νέα Μουδανιά, Ποτίδαια και Πορταριά του Δήμου Νέας Προποντίδας
    -Υποέργο 2: Έκθεση γενομένων αρχαιολογικών ερευνών
    -Υποέργο 3: Σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ