Κατασκευή αγωγών ύδρευσης – άρδευσης στον δήμο Ν. Προποντίδας

  Δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε στον ανάδοχο Μεταλλινό Αθανάσιο το έργο «Κατασκευή Αγωγών Ύδρευσης – Άρδευσης Δήμου Νέας Προποντίδας», προϋπολογισμού 314.000,00€.
  Υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ Δήμου Ν.Προποντίδας και αναδόχου την 29η Σεπτεμβρίου 2016 με ποσό 128.426,19€.
  Το έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση των παρακάτω τμημάτων δικτύων-αγωγών ύδρευσης και άρδευσης που παρουσιάζουν προβλήματα λόγω παλαιότητας των υφιστάμενων αγωγών:
  1. αντικατάσταση τμήματος του αρδευτικού δικτύου Τρίγλιας
  2. αντικατάσταση τμήματος του αγωγού ύδρευσης περιοχής Γαλαρινού  που εξυπηρετεί τις ανάγκες ύδρευσης στα Πετράλωνα-Κρήνη
  3. αντικατάσταση  δύο τμημάτων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Τρίγλιας
  4. αντικατάσταση  τμήματος δικτύου ύδρευσης δυτικά του οικισμού Διονυσίου
  5. αντικατάσταση αγωγού μήκους 1800μ περίπου που θα συνδέει τις γεωτρήσεις με το αντλιοστάσιο στην περιοχή ΄Βουλγάρα΄ Ν.Ποτίδαιας
  6. αντικατάσταση  αγωγού άρδευσης στα Ν.Πλάγια
  7. αντικατάσταση δύο τμημάτων δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Τ.Κ.Αγ.Μάμαντος.
  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασης τμήματος του αρδευτικού δικτύου Τρίγλιας και του αγωγού ύδρευσης περιοχής Γαλαρινού. 
  Γενικότερα η κατασκευή όλων των τμημάτων του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.