Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου «Επισκευή περίφραξης κοιμητηρίων Ζωγράφου»

  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου «Επισκευή περίφραξης κοιμητηρίων Ζωγράφου».  
  Συγκεκριμένα το έργο περιελάμβανε τις παρακάτω εργασίες:
  -Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην ανατολική πλευρά και τοποθέτηση νέας περίφραξης.
  -Μερική αντικατάσταση κατεστραμμένης περίφραξης νότια και δυτικά του χώρου.
  -Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και σιδηρών θυρών.
  -Διαμόρφωση δαπέδου από σκυρόδεμα.
  Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, εντός του συμβατικού ποσού. Σύντομα πρόκειται να πραγματοποιηθούν και εργασίες ηλεκτροφωτισμού του χώρου.