Μείωση κατέγραψαν οι φυλακίσεις στην Ελλάδα

    Σημαντική μείωση κατέγραψαν οι φυλακίσεις στην Ελλάδα (-18,8%) από το 2014 έως το 2015, η οποία συνοδεύτηκε και από τη σχετική αποσυμφόρηση στα σωφρονιστικά καταστήματα -όπου συνήθως συνωστίζονται περισσότεροι κρατούμενοι από τις θέσεις που προβλέπονται.
    Στις ελληνικές φυλακές το μέγεθος μειώθηκε από 121,4 κρατούμενους σε 97 ανά 100 θέσεις, σύμφωνα με έρευνα του Συμβουλίου της Ευρώπης από την οποία καταδεικνύεται ότι η χώρα μας πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα ανάμεσα στα κράτη μέλη το Συμβουλίου.
    Την 1η Ιανουαρίου του 2015 ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων ήταν 9.646 άτομα επί 9.886 θέσεων, 6 τμ η κάθε μία, κάτι που μεταφράζεται σε 97,6 κρατούμενους ανά 100 θέσεις. Το ποσοστό κρατουμένων ήταν 89,4 άτομα ανά 100.000 κατοίκους.
    Ακόμη, το 5,4% των κρατουμένων ήταν γυναίκες, το 54,4% ξένοι και το 21,8% προφυλακισμένοι χωρίς τελική καταδικαστική απόφαση.