Ολοκληρώθηκε η επισκευή τεχνικού έργου οδοποιίας στα Πετράλωνα

    Ολοκληρώθηκε η συντήρηση και η επισκευή τεχνικού έργου οδοποιίας στον κεντρικό δρόμο των Πετραλώνων, στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων δήμου Ν. Προποντίδας». 
    Πρόκειται για ένα κατεστραμμένο αντιπλημμυρικό έργο (κιβωτοειδής οχετός) στο έρεισμα του δρόμου Πετραλώνων – Κρήνης το οποίο παραλάμβανε όλο τον όγκο των όμβριων υδάτων της λεκάνης του όρους Κατσίκα και το παροχέτευε σε χαμηλότερου υψομέτρου περιοχές. Η δυσλειτουργία του τεχνικού έργου είχε ως αποτέλεσμα τον συχνό πλημμυρισμό τόσο του δρόμου όσο και των γειτονικών ιδιοκτησιών, με κινδύνους τροχαίων ατυχημάτων.
    Στο πλαίσιο της επισκευής του τεχνικού καθαιρέθηκε η άνω πλάκα του τεχνικού, καθαιρέθηκαν οι παλιές εξοχές σκυροδέματος στην πλάκα δαπέδου του τεχνικού, αποφράχθηκε σε όλο το μήκος του, μορφώθηκαν οι πλευρικές παροχές και τοποθετήθηκαν στις κατάλληλες θέσεις επί της νέας άνω πλάκας, σχάρες υδροσυλλογής. Παράλληλα έγιναν όλες εκείνες οι εργασίες σκυροδέτησης τελειωμάτων ώστε να προστατευτούν από τα επιφανειακά όμβρια, οι όμορες στο πεζοδρόμιο ιδιοκτησίες. 
    Η ευστοχία της ορθής επισκευής-συντήρησης τεχνικού έργου διαπιστώθηκε από την ικανότητά του να παροχετεύει το όγκο των συχνών βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, στις χαμηλότερου υψομέτρου περιοχές.