Ποιες θα είναι οι ώρες κοινής ησυχίας από την 1η Απριλίου

    Αλλάζουν από την 1η Απριλίου οι ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας στο twitter.
    Συγκεκριμένα, ως ώρες κοινής ησυχίας ορίζονται κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
    Ως θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου, ενώ χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.
    Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να σεβαστούν τις ώρες κοινής ησυχίας και να μη δημιουργούν θορύβους και φασαρία κατά τα προκαθορισμένα διαστήματα.