Συντήρηση μη ασφαλτοστρωμένων δρόμων δήμου Ν. Προποντίδας

    Ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει αναθέσει την εργασία μεταφοράς αδρανών υλικών από το μεταλλείο της Γερακινής σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ν. Προποντίδας και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να βελτιωθούν οι μη ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι  εντός σχεδίου του Δήμου μας. 
    Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με εργασίες να έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.