Διακοπή ρεύματος σε Ποτίδαια και Άφυτο

    Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 08:00 έως τις 11:30 στην Τοπική Κοινότητα Νέας Ποτίδαιας.
    Από τις 08:00 έως τις 14:00 διακοπή ηλεκτροδότησης θα έχει η Τοπική Κοινότητα Αφύτου και ειδικότερα η περιοχή αρδευτικά.