Εργασίες κοπής και κλαδέματος σε όλο το δήμο Ν. Προποντίδας

    O δήμος Νέας Προποντίδας, στην προσπάθειά του να βελτιώσει την εικόνα του δήμου αλλά και να συντηρήσει ταυτόχρονα τα υψίκορμα δέντρα, συνεχίζει τις ετήσιες εργασίες κοπής και κλαδέματος, στους επαρχιακούς δρόμους του δήμου Νέας Προποντίδας καθώς και σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του δήμου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να μη δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
    Επίσης, να τονιστεί ότι παράλληλα, η υπηρεσία πρασίνου του δήμου, με το προσωπικό που έχει στη διάθεσή της, συνεχίζει το κλάδεμα δέντρων σε σχολεία και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους σε όλο το Δήμο.