Εντός χρονοδιαγράμματος η κατασκευή του ΤΑΡ

  Τα 119 από τα συνολικά 550 χιλιόμετρα του αγωγού ΤΑΡ, δηλαδή πάνω από το 20 %, έχουν τοποθετηθεί στο υπέδαφος της Μακεδονίας-Θράκης, ενώ συνολικά το έργο προχωρά με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
  Η Κοινοπραξία κατασκευής του αγωγού έδωσε σήμερα σχετικές πληροφορίες, τονίζοντας ότι δέκα μήνες μετά την έναρξη των εργασιών, η κατασκευή έχει προχωρήσει σημαντικά στις δύο από τις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας που θα διασχίσει ο αγωγός: την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και την Κεντρική Μακεδονία.
  Συγκεκριμένα, στα τέλη Μαρτίου 2017, από το σύνολο των περίπου 550 χλμ. αγωγού που θα κατασκευαστούν σε ελληνικό έδαφος, οι ανάδοχοι εργολήπτες του ΤΑΡ έχουν ήδη:
  -παραλάβει το 66% των 32.000 σωληναγωγών, που θα χρησιμοποιηθούν συνολικά στην κατασκευή του ελληνικού τμήματος του αγωγού
  -καθαρίσει και διαμορφώσει 260 χλμ. της όδευσης του αγωγού (Ζώνη Εργασίας)
  -ενώσει 217 χλμ. αγωγού
  -συγκολλήσει 184 χλμ. αγωγού.
  Ταυτόχρονα:
  -154 χλμ. τάφρου έχουν διανοιχθεί
  -σε 119 χλμ. ο αγωγός έχει τοποθετηθεί εντός της τάφρου
  -σε 97 χλμ. ο αγωγός έχει καλυφθεί με χώμα και
  -18 χλμ. γης βρίσκονται στη φάση αποκατάστασης.
  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ