Αυξήθηκαν οι επισκέπτες των μουσείων τον Δεκέμβριο του 2016

    Αύξηση 32,1% καταγράφηκε στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ οι επισκέπτες ελεύθερης εισόδου αυξήθηκαν κατά 23,2% και οι εισπράξεις 31,3%. 
    Μετά από την εξέλιξη αυτή, το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016 σημειώθηκε αύξηση 1,6% στους επισκέπτες των μουσείων, καθώς και αύξηση 34,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και 8,6% στις εισπράξεις.
    Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2016 αύξηση των επισκεπτών κατά 28,7%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου παρουσίασε αύξηση 12% και οι εισπράξεις αύξηση 59,9%. 
    Στο σύνολο του 2016, καταγράφηκε μείωση των επισκεπτών κατά 7,3% και αντίθετα αύξηση 21,9% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου και αύξηση 67% των εισπράξεων.