Ένας ξεχωριστός Επιτάφιος στα Νέα Πλάγια (φώτο)

    Με χάντρες στολίστηκε ο Επιτάφιος στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής. 

    * Φωτογραφίες Αναστασία Τοπούζη