Ο Εσπερινός της Αγάπης και η περιφορά της εικόνας της Αναστάσεως στη Σάρτη (φωτο)

    Ο Εσπερινός της Αγάπης και η περιφορά της εικόνας της Αναστάσεως στη Σάρτη 

    Φωτογραφίες:  Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρτης «Η Αφησιά»