Το κάψιμο του Ιούδα στη Νέα Γωνιά (φωτο)

    Το έθιμο  του καψίματος   του Ιούδα αναβίωσε και φέτος το βράδυ του Μεγάλου  Σαββάτου στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής.

    Φωτογραφίες: Μπαρμπούνη Αντωνία