Το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού – Χριστός Ανέστη

  Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας και κάθε χρόνο εορτάζεται με λαμπρότητα, ευλάβεια και σεβασμό προς τον Κύριο. 
  Το πένθος και η λύπη της Μεγάλης Εβδομάδας δίνουν τη θέση τους στη χαρά και στο φως της «Ανάστασης του Χριστού», το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία.
  Η «Ανάσταση του Χριστού» συμβολίζει τη διάβαση από τον θάνατο στη ζωή, από τη λύπη στη χαρά, από τον φόβο στη λύτρωση. Δίνει ελπίδα και γεμίζει με φως τις ψυχές των ανθρώπων. 
  Η «Ανάσταση του Χριστού» συμβολίζει τη θέωση και την ανάσταση της δική μας υπόστασης. Μέσω της Ανάστασης, δεν είναι πια ο θάνατος το τέλος, αλλά η αρχή της αθανασίας. 
  Το μήνυμα της Ανάστασης δίνει στον άνθρωπο την ελπίδα για το καλύτερο και τη δύναμη να δημιουργήσει από την αρχή, να δώσει νέο νόημα στη ζωή του και να αναγεννηθεί ξανά. 
  Ποιός άραγε θα μπορούσε να εκφράσει το νόημα της ημέρας αυτής καλύτερα από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο;  Ας δανειστούμε μερικά από τα λόγια του:
  «Εἶναι κατάλληλη στιγμή σήμερα ν᾿ ἀναφωνήσουμε ὅλοι ἐμεῖς ἐκεῖνο πού εἶπε ὁ μακάριος Δαυΐδ. “Ποιός μπορεῖ νά διηγηθεῖ τή δύναμη τοῦ Κυρίου, νά ἐξυμνήσει ὅλες τίς δόξες του;” (Ψαλμ. 105, 2). Νά λοιπόν ἔφθασε ἡ ποθητή γιά μᾶς καί σωτήρια ἑορτή, ἡ ἀναστάσιμη ἡμέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ προϋπόθεση τῆς εἰρήνης, ἡ ἀφορμή τῆς συμφιλίωσης, ἡ ἐξαφάνιση τῶν πολέμων, ἡ κατάργηση τοῦ θανάτου, ἡ ἥττα τοῦ διαβόλου. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἀναμείχθηκαν μέ τούς ἀγγέλους καί αὐτοί πού ἔχουν σῶμα προσφέρουν τή δοξολογία τους μαζί μέ τίς ἀσώματες δυνάμεις. Σήμερα καταργεῖται ἡ ἐξουσία τοῦ διαβόλου, σήμερα λύθηκαν τά δεσμά τοῦ θανάτου, ἐξαφανίσθηκε ἡ νίκη τοῦ ἅδη. Σήμερα εἶναι εὐκαιρία νά ποῦμε τά προφητικά ἐκεῖνα λόγια. “Ποῦ εἶναι, θάνατε, τό κεντρί σου; ποῦ εἶναι, ἅδη, ἡ νίκη σου;” (Α´ Κορ. 15, 55). Σήμερα ὁ Κύριός μας ὁ Χριστός συνέτριψε τίς χάλκινες πύλες καί ἐξαφάνισε τόν ἴδιο τό θάνατο.
  ……
  Ἄς μήν προσβάλλουμε λοιπόν αὐτήν τήν ἑορτή, σᾶς παρακαλῶ, ἀλλά ἄς ἀποκτήσουμε φρόνημα ἄξιο ἐκείνων πού μᾶς δώρησε ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ. Ἄς μήν παραδοθοῦμε στή μέθη καί στήν πολυφαγία, ἀλλ᾿, ἀφοῦ κατανοήσουμε τή γενναιοδωρία τοῦ Κυρίου μας, καί ὅτι τίμησε τό ἴδιο καί τούς πλούσιους καί τούς φτωχούς καί τούς δούλους καί τούς ἐλεύθερους, καί ἔστειλε σ᾿ ὅλους τήν ἴδια χάρη, ἄς ἀμείψουμε τόν εὐεργέτη γιά τήν ἀγάπη του πού δείχνει σ᾿ ἐμᾶς. Καί ἀμοιβή ἱκανοποιητική εἶναι συμπεριφορά πού ἀρέσει σ᾿ Αὐτόν καί ψυχή νηφάλια καί ἄγρυπνη. Αὐτή ἡ ἑορτή καί πανήγυρη δέ χρειάζεται χρήματα, οὔτε ἔξοδα, ἀλλά διάθεση μόνο καί καθαρή σκέψη. Τίποτε τό ὑλικό δέν μποροῦμε νά ὠφεληθοῦμε ἐδῶ, ἀλλ᾿ ὅλα τά πνευματικά, τήν ἀκρόαση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τίς εὐχές τῶν πατέρων, τίς εὐλογίες τῶν ἱερέων, τήν κοινωνία τῶν θείων καί ἀπόρρητων μυστηρίων, τήν εἰρήνη καί τήν ὁμόνοια, καί δῶρα πνευματικά καί ἄξια τῆς γενναιοδωρίας ἐκείνου πού τά δωρίζει». 
  Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!!!