Δίνεται ώθηση στις ιχθυοκαλλιέργειες στο Πόρτο Κουφό – Εγκρίθηκε η ΠΟΑΥ στη Σιθωνία

  Στην ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή του Πόρτο Κουφό στη Σιθωνία Χαλκιδικής με οργανωμένο τρόπο και με προστασία του περιβάλλοντος αναμένεται να συμβάλει η έγκριση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), από το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. 
  Στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Κουφό (περιλαμβανομένης και της περιοχής Άμπελου) λειτουργούν ήδη δυο εταιρίες εκτροφής ψαριών και μάλιστα με σημαντική παραγωγή. Πλέον, ορίζονται τρεις θαλάσσιες ζώνες υδατοκαλλιεργειών, οριοθετείται μεγαλύτερη έκταση, όπου θα μπορεί να ασκείται η δραστηριότητα, με πιο οργανωμένο και απολύτως νόμιμο και συμβατό με το περιβάλλον τρόπο.
  Στην περιοχή «Άμπελος – Πόρτο Κουφό» δραστηριοποιούνται σήμερα δυο εταιρίες, όπου εκτρέφονται μεσογειακά ψάρια σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς και συγκεκριμένα τα είδη τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι, φαγκρί, λυθρίνι, σαργός, συναγρίδα, μουρμούρα, μελανούρι, μαγιάτικο, ροφός, κρανιός, μυλοκόπι, συκιός, γλώσσα καλκάνι κ.ά.
  Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων που είναι εγκαταστημένες στην περιοχή είναι 100 στρέμματα και έχουν δυναμικότητα 3.400 τόνων ετησίως. Η περιοχή διοικητικά υπάγεται στο δήμο Σιθωνίας. Στη χερσαία ζώνη λειτουργεί επίσης ένα συσκευαστήριο, ετήσιας δυναμικότητας 7.500 τόνων, όχι όμως και ιχθυογεννητικός σταθμός, ενώ υπάρχει και προβλήτα, που λειτουργεί σήμερα ως συνοδή εγκατάσταση.
  Στην ΠΟΑΥ που εγκρίθηκε η ενεργή έκταση διπλασιάζεται στα 200 στρέμματα και η συνολική δυναμικότητα επίσης διπλασιάζεται στους 6.900 τόνους ψαριών. Το εμβαδό της περιοχής που ορίζουν οι τρεις θαλάσσιες ζώνες είναι 688.722 στρέμματα.
  Στη χερσαία ζώνη και συγκεκριμένα στον αιγιαλό προγραμματίζονται να γίνουν συνοδευτικές εγκαταστάσεις, που θα εξυπηρετήσουν τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, μεταξύ των οποίων και δυο προβλήτες για τη μεταφορά των πρώτων υλών, του προϊόντος και του προσωπικού. 
  Στις χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται συσκευαστήρια, σταθμοί παραγωγής γόνου, ιχθυογεννητικοί σταθμού, εγκαταστάσεις προπάχυνσης, ψυκτικοί θάλαμοι και άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως τυποποιητήρια – μεταποιητήρια, χώροι γραφείων, βοηθητικοί χώροι κτλ.
  «Πρόκειται για μια προσπάθεια που γίνεται μεθοδικά εδώ και τρία χρόνια για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της ΠΟΑΥ. Με την έγκρισή της θα δοθεί η δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας στην περιοχή με οργανωμένο, σύννομο και φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο. Οι εταιρίες που ήδη λειτουργούν είναι πολύ επιτυχημένες. Αρκεί να σας αναφέρω ότι το 95% της παραγωγής τους είναι εξαγώγιμο προϊόν. Πρόκειται για άριστης ποιότητας ψάρια», είπε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας.
  Σύμφωνα με τον κ. Γιουτίκα, «η συγκεκριμένη περιοχή είναι από τις λίγες στη Χαλκιδική όπου μπορεί με ευνοϊκές συνθήκες να αναπτυχθεί η ιχθυοκαλλιέργεια. Είναι περιοχή που δεν είναι ανοιχτή στον κυματισμό, ενώ έχει θερμότερα νερά και γενικώς συνθήκες που ευνοούν την υδατοκαλλιέργεια. Με την ΠΟΑΥ δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών, που μπορεί να φτάσει μέχρι το διπλασιασμό της παραγωγής, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για την τοπική και εθνική οικονομία. Ταυτόχρονα βέβαια με την τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων, όπως προβλέπεται στη μελέτη της ΠΟΑΥ».
  Έξι χρόνια αναμονή
  Το ζητούμενο είναι πάντως να εκδοθεί και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για να μπει σε ισχύ η ΠΟΑΥ στη Σιθωνία. Κι αυτό δεν είναι ένα απλό ζήτημα. 
  Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Γιουτίκας «ενώ εμείς προσπαθούμε να οργανώσουμε τη δραστηριότητα στις υδατοκαλλιέργειες και να βάλουμε τέλος στον ανεξέλεγκτο τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται ακόμη και σήμερα, η Πολιτεία δεν κάνει τα ανάλογα βήματα. Από το 2011 που ψηφίστηκε ο τελευταίος νόμος για τις υδατοκαλλιέργειες, ακόμη εκκρεμεί η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων για τις ΠΟΑΥ Πιερίας και Θερμαϊκού Κόλπου (Θεσσαλονίκη). Μακάρι να προχωρήσει άμεσα η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την ΠΟΑΥ της Χαλκιδικής».
  Και τουρισμός
  Η ΠΟΑΥ στη μελέτη της δεν προβλέπει πάντως μόνο εξυπηρετήσεις για τις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και «συμπληρωματικές λειτουργίες, για την υποστήριξη της λειτουργίας των πλωτών μονάδων, αλλά και για την υλοποίηση οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της συνύπαρξης της υδατοκαλλιέργειας με ήπιες μορφές τουρισμού».
  Στην περιοχή του Πόρτο Κουφό και συγκεκριμένα στη λιμνοθάλασσα προβλέπεται η αναβάθμιση των οικολογικών χαρακτηριστικών της, ώστε να αποκατασταθούν οι φυσικές διεργασίες της και να λειτουργήσει απρόσκοπτα ως φυσικό λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά και ως περιοχή ανάπτυξης εναλλακτικού αλιευτικού και περιβαλλοντικού τουρισμού, όπως αναφέρεται στη μελέτη της ΠΟΑΥ. 
  Η λιμνοθάλασσα άλλωστε χαρακτηρίζεται «Περιοχή Ειδικής Προστασίας Φυσικών Οικοτόπων» και συνοδευτικά της ΠΟΑΥ έχει γίνει πρόβλεψη για αναβάθμιση των οικολογικών χαρακτηριστικών της μέσω ειδικών μελετών και έργων και η λειτουργία της και ως πόλου οικοτουρισμού, ενδεικτικά με την εφαρμογή δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης και ανάδειξης του φυσικού τοπίου και της αξίας του, με τη δημιουργία διαδρομών και προγραμμάτων επισκεψιμότητας και περιήγησης στο λιμνοθαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα.
  Σε χερσαία περιοχή στο μυχό του κόλπου Άμπελος (παραλία Μάμπα) θα μπορούσε να συνδυαστεί με την υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα και η εφαρμογή δράσεων οικοτουριστικού χαρακτήρα, αναφέρει η μελέτη της ΠΟΑΥ. 
  Η περιοχή αυτή εντάσσεται στις «Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης – Τουρισμός, Αναψυχή» και συνοδευτικά της ΠΟΑΥ επίσης προβλέπεται η δημιουργία οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπινγκ) για την προσέλκυση ειδικού τουρισμού (εκπαιδευτικού, αλιευτικού), σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας. Υπάρχει μάλιστα συμβατότητα με τις προβλέψεις του τοπικού γενικού πολεοδομικού σχεδίου.