Κατασκευή δημοτικού κτιρίου στoν Άγιο Μάμα (φώτο)

    Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Προποντίδας είχε ανατεθεί η γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή νέου Δημοτικού Κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάμα. Η εν λόγω μελέτη παραδόθηκε εμπρόθεσμα στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
    Το νέο κτίριο πρόκειται να στεγάσει την κοινότητα και το ΚΑΠΗ του Αγίου Μάμα καθώς και το Ιατρείο. Αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες (Ημιυπόγειο, Ανώγειο – Ισόγειο και Όροφο) συνολικού εμβαδού 640 τ.μ. περίπου. Διαθέτει δύο κύριες αίθουσες (μία ανά όροφο) και μία βοηθητική στο ημιυπόγειο ικανές να καλύψουν μεγάλο αριθμό πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων. 
    Η κατασκευή του κτιρίου θα πραγματοποιηθεί στο χώρο όπου βρίσκεται τώρα το υπάρχον κτίριο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Μάμα αφού κατεδαφιστεί.
    Το κτίριο και ο περιβάλλον χώρος καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της κοινότητας Αγ. Μάμα για τις διοικητικές διαδικασίες καθώς και τις πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις.