Μήνυμα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

  Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, τονίζει πως η  διαχείριση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον μειώνει το κόστος – τόσο το ανθρώπινο όσο και το οικονομικό – των ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία
  .
  Αναλυτικά το μήνυμα:
  «Το 2003, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας – ΔΟΕ (International Labor Organization) καθιέρωσε την 28η Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με στόχο να προωθήσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
  Ένας μεγάλος αριθμός ατυχημάτων προέρχεται από καθημερινές μας ενέργειες , από κινήσεις που έχουμε συνηθίσει και έχουμε εντάξει στον τρόπο ζωής μας. 
  Οι απαιτήσεις σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η τρέχουσα οικονομική ύφεση, οι αιφνίδιες αλλαγές, η μείωση των ευκαιριών εργασίας, η αύξηση της επισφαλούς εργασίας, ο φόβος για απώλεια της εργασίας τους, οι μαζικές απολύσεις και η ανεργία καθώς και η μειωμένη χρηματοοικονομική σταθερότητα, είναι παράγοντες που επηρεάζουν όλα τα επαγγέλματα και όλους τους εργαζόμενους, προκαλώντας άγχος στο εργασιακό περιβάλλον, δημιουργώντας πολλές φορές συνθήκες που ευνοούν  την πρόκληση επαγγελματικών ατυχημάτων. 
  Η αποτελεσματική πρόληψη των επαγγελματικών ατυχημάτων αυτών απαιτεί σωστή κατανόηση των λόγων που οδήγησαν στην εκδήλωση ενός ατυχήματος . Η διαχείριση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον μειώνει το κόστος – τόσο το ανθρώπινο όσο και το οικονομικό – των ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία.
  Στη διαδικασία πρόληψης όλοι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο: εργοδότες, εργαζόμενοι, κυβερνήσεις, ο καθένας με διακριτούς ρόλους, μεγιστοποιώντας έτσι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα που είναι η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
  Οι μέθοδοι διαχείρισης του κινδύνου προσδιορίζουν, προλαμβάνουν και εκτιμούν τους κινδύνους προκειμένου να ληφθούν θετικά μέτρα για τον έλεγχο και τη μείωσή τους.
  Μέσα από το θεσμό του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας σε κάθε είδους επιχείρηση και οργανισμό της χώρας που έχει καθιερωθεί με την εργατική νομοθεσία στην πατρίδα μας,  έχει  βελτιωθεί κατά πολύ η αντιμετώπιση της ασφάλειας στην εργασία, προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας.
  Και ας μην ξεχνάμε ότι η προαγωγή της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας συμβάλλει στην καθιέρωση της αξιοπρεπούς εργασίας ως μιας παγκόσμιας πραγματικότητας.»