Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου στα Ν. Μουδανιά (φώτο)

    Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Προποντίδας αποφάσισε την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Μουδανιών» και την κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία VASARTIS SA η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 59,72%, ήτοι συνολική προσφερόμενη τιμή 319.970,47 χωρίς ΦΠΑ.
    Ακολουθεί προσυμβατικός έλεγχος και υπογραφή της σύμβασης. Στόχος μας είναι το Σεπτέμβρη του 2018 να εγκαινιάσουμε το νέο κτίριο του 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Μουδανιών, προσφέροντας στους μικρούς μαθητές ένα πραγματικά σύγχρονο χώρο εκπαίδευσης.