Προκήρυξη ΠΚΜ για 275 άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

  Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 275 άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες. 
  Η προκήρυξη έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι μέχρι τις 5 Ιουνίου 2017.
  Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας, «με τη νέα προκήρυξη δίνουμε τη δυνατότητα σε 275 άνεργους της περιοχής μας να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και να βρουν δουλειά και εισόδημα. Αναφέρομαι στους άνεργους, διότι κύρια προϋπόθεση για την απόκτηση μιας άδειας αποτελεί ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος δελτίου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν σε δυο φάσεις γνωστοποιούνται ήδη στην προκήρυξη και καλώ όλους τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν. Ως Περιφέρεια προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο προκειμένου να περιορίσουμε την ανεργία και να δώσουμε διέξοδο για απασχόληση σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Από πέρσι έχουμε προγραμματίσει και κινήσει τις διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε συνολικά 500 άνεργους, τμήμα των οποίων είναι και οι 275 άδειες της νέας προκήρυξης».
  Η κατανομή των αδιάθετων αδειών έγινε ως εξής:
  -Για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και άνθη – 157 άδειες.
  -Για πώληση βιομηχανικών προϊόντων (λευκών ειδών, ειδών ρουχισμού και υπόδησης, χαρτικών – ειδών παντοπωλείου κτλ.) – 118 άδειες.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Φάση Α’) στα κατά τόπους Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι τις 5 Ιουνίου 2016 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα είδη των εμπορευμάτων προς πώληση και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.