Έργα οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης της παραλίας Διονυσίου

  Έγινε η παραλαβή της μελέτης του έργου «Έργα οδοποιίας περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου» από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Προποντίδας και προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ. 
  Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της επέκτασης παραλίας Διονυσίου και στο δρόμο Ν. Φλογητών – Ν.Μουδανιών από την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού, στη Δημοτική Ενότητα Ν.Μουδανιών.
  Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες:
  1. Επέκτασης του πλάτους του υφιστάμενου πεζοδρομίου στο δρόμο Ν.Φλογητών – Ν.Μουδανιών
  2. Κατασκευή οδοποιίας εντός της περιοχής επέκτασης σε συγκεκριμένους δρόμους, που περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες και κατασκευή οδοστρωσίας
  3. Επέκτασης οδοφωτισμού στο δρόμο Ν.Φλογητών – Ν.Μουδανιών, από την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού
  4. Δεντροφυτεύσεων και άρδευσης στους παρόδιους του δρόμου Ν.Φλογητών – Ν.Μουδανιών κοινόχρηστους χώρους, από  την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού
  5. Τοποθέτησης κρασπεδορείθρων στις προσαρμογές των δρόμων και στα τμήματα των δρόμων που δεν υπάρχει.
  Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο τον παραλιακό οικισμό Διονυσίου,  ως προς την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.
  *Φωτογραφία αρχείου