Μικρή μείωση της ανεργίας τον Φεβρουάριο

    Μικρή μείωση σημείωσε η ανεργία τον Φεβρουάριο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 23,2%, έναντι 23,9% τον Φεβρουάριο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 23,3% τον Ιανουάριο του 2017.
    Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 7.589 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016 (αύξηση 0,2%) και κατά 7.032 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 (αύξηση 0,2%).
    Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 43.387 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016 (μείωση 3,8%) και κατά 6.915 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 (μείωση 0,6%).
    Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 804 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016 (αμελητέα μεταβολή) και κατά 2.953 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 (μείωση 0,1%).