Σε εξέλιξη το έργο «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε Ν. Τρίγλια και Ν. Πλάγια»

  Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ»  συμβατικού προϋπολογισμού 2.693.872,10 €  έχουν εκτελεσθεί έως σήμερα οι κάτωθι εργασίες:
  • Έχουν ολοκληρωθεί οι κτιριακές εγκαταστάσεις του έργου
  • Έχουν κατασκευασθεί τα υπόγεια δίκτυα και οι σωληνώσεις του έργου σε ποσοστό 90%
  • Εγκαταστάθηκε ένα μεγάλο μέρος του Η/Μ εξοπλισμού στο έργο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τοποθετήθηκαν:
  -Τα μηχανήματα στη δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας
  -Τα μηχανήματα στη δεξαμενή εξισορρόπησης
  -Οι φυσητήρες στο κτίριο φυσητήρων
  -Οι φυσητήρες στο κτίριο έργων εισόδου
  -Η ταινιοφιλτρόπρεσσα στο κτίριο αφυδάτωσης ιλύος
  • Σε επόμενη φάση, προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα σωληνώσεων. Επίσης, άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. Τέλος, θα διενεργηθούν και οι απαιτούμενες δοκιμές στο έργο.
  Οι εργασίες του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2017 οπότε θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία για χρονικό διάστημα 6 μηνών έως τον Μάρτιο του 2018.