Ανακοίνωση δήμου Αριστοτέλη για τις ζημιές – ρωγματώσεις στη Στρατονίκη

    Ενημερώνουμε τους κατοίκους και δημότες της Τ.Κ. Στρατονίκης, οι οποίοι έχουν εντοπίσει ζημιές-ρωγματώσεις στις οικίες και τα καταστήματά τους, και τον περιβάλλον χώρο αυτών, για τις οποίες απαιτούνται επιδιορθώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας, ότι μπορούν να καλούν στο Δήμο Αριστοτέλη, Τμήμα Προγραμματισμού, στο τηλέφωνο 23773 50024, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου να αιτηθούν τον έλεγχό των ιδιοκτησιών τους από ειδικό τεχνικό κλιμάκιο της ΥΑΣΒΕ που έχει εγκατασταθεί στον οικισμό.
    Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κρισιμότητα του φαινομένου, όσο και την αναγκαιότητα να αναληφθούν ταυτόχρονα άμεσες και μακροπρόθεσμες δράσεις, ο Δήμος Αριστοτέλη και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕ Χαλκιδικής, αιτήθηκαν και έλαβαν τη θετική απάντηση του Υπουργείου σχετικά με την συνδρομή των εξειδικευμένων και ανεξάρτητων Επιστημονικών Φορέων της Πολιτείας (ΙΓΜΕ, ΥΑΣΒΕ), στην επίσημη και διαπιστευμένη καταγραφή των ζημιών που έχουν επέλθει σε ιδιωτικές περιουσίες, δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους της Στρατονίκης.
    Στο πλαίσιο αυτό, τεχνικό κλιμάκιο της ΥΑΣΒΕ, Υπηρεσία με εξειδίκευση στην καταγραφή και αποτίμηση οικοδομικών ζημιών σε ιδιωτικά και δημόσια κτίσματα, έχει εγκατασταθεί ήδη από τις 18/04/2017 στον οικισμό και συνεπικουρούμενο από δημοτική ομάδα εργασίας (Αντιδήμαρχο, Τοπικό Πρόεδρο, δημοτικούς υπαλλήλους), διενεργεί αυτοψίες έχοντας έως τώρα καταγράψει σημαντικό αριθμό κτισμάτων (ιδιωτικά, δημοτικά, εκκλησία). 
    Η Δημοτική Αρχή, πιστή στη δέσμευσή της για βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, αλλά και εξεύρεσης ουσιωδών και αποτελεσματικών λύσεων στα αιτήματα των κατοίκων της Στρατονίκης, και έχοντας αφουγκραστεί την ανησυχία της Τοπικής Κοινωνίας θα συνεχίσει να αναζητά τεκμηριωμένες λύσεις και παρεμβάσεις από την Πολιτεία, τους ανεξάρτητους εξειδικευμένους Επιστημονικούς Φορείς, και όποιον άλλο Φορέα απαιτηθεί, μέχρις ότου υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και του προβλήματος στον οικισμό.