Καθαρισμός της «Τρανής Αμμούδας» από τον Σύλλογο Όρμου Παναγίας

    Στον καθαρισμό της παραλίας Τρανής Αμμούδας προχώρησε σήμερα ο Σύλλογος Όρμου Παναγίας, με τη βοήθεια μικρών μαθητών. 
    *Φωτογραφίες Αστέριος Μυλωνάς