Σε εξέλιξη οι εργασίες του έργου «Κατασκευή έργων συλλογής λυμάτων» στη Ν. Τρίγλια

    Το έργο αφορά την κατασκευή κεντρικού και συλλεκτήριων αγωγών μεταφοράς λυμάτων της Δ.Κ. Ν.Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας προς το αντλιοστάσιο Α3. Το αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας (με την έκπτωση) είναι 3.883.106,05€. 
    Στη φάση αυτή του έργου έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του κεντρικού και των συλλεκτήριων αγωγών μεταφοράς λυμάτων του Δ.Δ. Ν.Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής προς το αντλιοστάσιο Α3 του δικτύου. 
    Για την ολοκλήρωση του έργου και την λειτουργία του απομένουν να κατασκευαστούν και οι υπόλοιπες ιδιωτικές παροχές / συνδέσεις του δικτύου με τις ιδιοκτησίες των κατοίκων του οικισμού της Ν.Τρίγλιας.
    Τέλος, μένει να κατασκευαστεί τεχνικό προστασίας του τμήματος του αγωγού μεταφοράς λυμάτων που διέρχεται κάτω από το ρέμα της Τρίγλιας. Για την ασφάλεια της τοποθέτησής του στην περιοχή του ρέματος, για μία ζώνη μήκους περίπου 40 m, προβλέπονται έργα προστασίας από λιθορριπή.