Σε εξέλιξη έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στα Ν. Μουδανιά

  Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και παρεμβάσεις στα δίκτυα ακαθάρτων λυμάτων και ομβρίων υδάτων Ν. Μουδανιών».
  Η συνολική δαπάνη του έργου είναι 4.485.830,18 € (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 
  Πιο αναλυτικά  έργα ύδρευσης κατασκευάζονται τόσο στο κύριο οικισμό, όσο και στην περιοχή του Ελαιώνα. 
  Παράλληλα στην περιοχή του Ελαιώνα, βρίσκονται σε εξέλιξη και τα έργα αποχέτευσης των ακαθάρτων, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες μετακινήσεις δικτύων.                                         
  Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης του οικισμού Ν. Μουδανιών του Δήμου Προποντίδας, με την κατασκευή ενός νέου, διευρυμένου εσωτερικού δικτύου και την τοποθέτηση  πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς. 
  Οι αγωγοί αυτοί είναι ανθεκτικότεροι, παρουσιάζουν πολύ μικρότερες τριβές και απώλειες και επιπλέον είναι πολύ καλύτεροι από την άποψη της υγιεινής και της ποιότητας του πόσιμου νερού