«Το αύριο έφτασε»


  *Γράφει ο Ηλίας Ιορδανίδης, Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  Οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις μετά το 2020
  Έκθεση για τη νέα Πολιτική Συνοχής
  Στο Στρασβούργο όπου συνεδριάζει η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το σώμα μεταξύ άλλων, συζήτησε το δομικό πλαίσιο για τη νέα Πολιτική Συνοχής της περιόδου μετά το 2020. Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα «πακέτα» δηλαδή, στα οποία έχουμε μάθει όλοι να ελπίζουμε. 
  Τρία χρόνια περίπου πριν την λήξη του τρέχοντος πολυετούς πλαισίου, έχει ήδη ξεκινήσει δημόσιος διάλογος για τις νέες κατευθύνσεις και τους στόχους που θα πρέπει να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2025. 
  Στοιχεία της έκθεσης, αποτελούν οι ευφυείς και βιώσιμες πολιτικές, οι στοχευμένες προτάσεις για ευέλικτους μηχανισμούς, καθώς και η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
  Βασικές προϋποθέσεις για έναν αποτελεσματικό προϋπολογισμό είναι η καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων, ο έγκαιρος σχεδιασμός και οι μηχανισμοί διαχείρισης, δηλαδή η στρατηγική και το μάνατζμεντ.  
  Η πολιτική συνοχής είναι ο αναπτυξιακός κορμός της πατρίδας μας. Είναι τα πρώην Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και το ΕΣΠΑ. Είναι οι πόροι για τις υποδομές, τη γεωργία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, που αποτελούν τον μεγαλύτερο εργοδότη στην ΕΕ. Είναι το μέσο για την ενίσχυση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας, του δημογραφικού και της  φτώχειας.
  Στην Ελλάδα, πρέπει να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και παράλληλα να συζητούμε για τις πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν  στην επόμενη. Αν γίνεται κάτι από τα δύο στη πατρίδα μας, είναι στην διακριτική ευχέρεια του καθενός να το κρίνει. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός προχωρά, οι εξελίξεις τρέχουν, ας μην μας ξεπεράσει και πάλι το αύριο.