Ο Δήμος Νέας Προποντίδας στην προσπάθειά του να διαχειριστεί όσο καλύτερα το ιδιαίτερα οξύ για τη χώρα μας πρόβλημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων προχώρησε στη σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σωματείο Νέων Πλαγίων. 
Σκοπό της σύμβασης αποτελεί, κατά κύριο λόγο, η αντιμετώπιση του φαινομένου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου, σε συνεργασία με το Σωματείο, η προστασία και η φροντίδα για την ευζωία αυτών και η ενημέρωση, με κάθε τρόπο, των κατοίκων του Δήμου οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ζώα συντροφιάς, για τις υποχρεώσεις τους έναντι των ζώων τους, καθώς και τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προκύπτουν σε περίπτωση παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλομένων για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων προκειμένου:
Α. Να γίνει αποπαρασίτωση, εμβολιασμός και στείρωση αυτών, καθώς και προώθηση τους για υιοθεσία. Όσα δεν υιοθετούνται θα επανεντάσσονται στο περιβάλλον.
Β. Να παρέχεται σε αυτά η όποια αναγκαία φροντίδα και περίθαλψη απαιτείται έπειτα από ασθένεια, κακοποίηση ή τυχόν τραυματισμό τους.
Γ. Να αντιμετωπίζεται άμεσα το όποιο πρόβλημα ανακύπτει από τυχόν εκδήλωση επιθετικότητας των αδέσποτων ζώων σε ανθρώπους ή δεσποζόμενα ζώα.
«Μέλημα της διοίκησης του Δήμου μας είναι πάντα η σωστή και άμεση φροντίδα των αδέσποτων ζώων τόσο προς όφελος των ίδιων όσο και προς όφελος των συμπολιτών μας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του δήμου Ν. Προποντίδας.