5ος Κολυμβητικός Διάπλους Ολυμπιάδας Ολυμπιάδα Χαλκιδική

    5ος Κολυμβητικός Διάπλους Ολυμπιάδας 

    Κυριακή 2 Ιουλίου.