5ος Κολυμβητικός Διάπλους Ολυμπιάδας 

Κυριακή 2 Ιουλίου.