Εκτεταμένους ελέγχους πραγματοποιεί η Τροχαία στα οχήματα που κινούνται στη Χαλκιδική