Το 12,6% του πληθυσμού της χώρας αντιστοιχούσε πέρυσι σε παιδιά ηλικίας 0-12 ετών (1.343.990 παιδιά), τα οποία διαβιούν σε 863.315 νοικοκυριά (20,7% των νοικοκυριών της χώρας).
Αυτό αναφέρεται σε έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών έως 12 ετών, εκπαίδευσης και κατάρτισης, δια βίου μάθησης, υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας κατ’ οίκον, από την οποία προκύπτουν μεταξύ άλλων και τα εξής:
*Το 60,6% των νοικοκυριών ?ε ένα τουλάχιστον παιδί ηλικίας 0-12 ετών, δεν κάνει χρήση υπηρεσιών φύλαξης (523.453 νοικοκυριά).
*Το 19,5% του πληθυσμού (2.078.214 άτομα) παρακολουθούσε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
*Το 74% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω ((6.676.330 άτομα) δηλώνει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 15,7% (1.410.768 άτομα) μέτρια και το 10,3% (929.149 άτομα) κακή ή πολύ κακή υγεία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ