Τοποθέτηση  Αργύρη Τσακνή Αντιδημάρχου Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού Δήμου Αριστοτέλη.
Παραλαβή και οικονομική κατάσταση του Δήμου από την προηγούμενη Δημοτική αρχή.