ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ- ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ(video)

    Τοποθέτηση  Αργύρη Τσακνή Αντιδημάρχου Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού Δήμου Αριστοτέλη.
    Παραλαβή και οικονομική κατάσταση του Δήμου από την προηγούμενη Δημοτική αρχή.