Τρίκερι. Χριστίνα, Στάθης, Κώστας   Μαργωμένου
*φωτογραφικό  αρχείο  Στέλιου Ελαιοδώρου