Στιγμές νοσταλγίας…

    Τρίκερι. Χριστίνα, Στάθης, Κώστας   Μαργωμένου
    *φωτογραφικό  αρχείο  Στέλιου Ελαιοδώρου