Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την επιλογή παιδιών που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση της Μεταμόρφωσης το καλοκαίρι του 2017
Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοίνωσε την έναρξη των εγγραφών των παιδιών για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2017 της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης.
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:
Α) Αίτηση του γονέα προς το Δήμο (επισυνάπτεται)
Β) Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία να
αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας και άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά. (επισυνάπτεται)
Γ) Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του, επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λ.π.)
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 20/7/2017, στο Δημαρχείο Πολυγύρου.