Μια συμφωνία της Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με τον οργανισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», που επιτεύχθηκε μετά από προσπάθεια πέντε χρόνων, βάζει τέλος στην καταδυνάστευση από την ΑΕΠΙ των επιχειρήσεων, που είναι υπόχρεοι στη πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση, που κοινοποίησε στα μέλη της η   Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, οι επιχειρήσεις-µέλη των Επιμελητηρίων, που είναι υπόχρεοι πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων θα καταβάλλουν λιγότερα χρήματα, ενώ και οι δικαιούχοι δημιουργοί θα εισπράττουν περισσότερα από όσα, όταν τον χώρο καταδυνάστευε η ΑΕΠΙ. 
Βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν και να αξιοποιήσουν τα μέλη των Επιμελητηρίων προς όφελος τους το αμοιβολόγιο της διαπραγμάτευσης, πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα στο Επιμελητήριο που ανήκουν, τουλάχιστον για το τρέχον έτος. 
Πίνακας με τα ποσά διαπραγμάτευσης που εξασφάλισε η ΚΕΕΕ με την υπογραφείσα συμφωνία είναι αναρτημένος στο site Επιμελητηρίου Χαλκιδικής www.epichal.gr .
Τα ποσά καθορίζονται από το είδος – κατηγορία της επιχείρησης και από την έδρα της, δηλαδή αν βρίσκεται σε Μητροπολιτικό Δήμο Νομού ή Επαρχιακό Δήμο – Χωριό – Υπόλοιπη Επικράτεια. 
Η διαδικασία είναι απλή αρκεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει από το Επιμελητήριό  ενημερότητα, και με τον κωδικό τραπέζης της «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» όπου θα κατατίθενται τα χρήματα του πνευματικού προϊόντος λύνεται το θέμα απλά και πολύ πιο οικονομικά.
Ειδικότερα το ενδιαφερόμενο μέλος , ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας του, προσέρχεται στο Επιμελητήριο είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του λογιστή του ή άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, λαμβάνει γνώση του συμφωνηθέντος αμοιβολογίου και συμπληρώνει την «Αίτηση Χρήστη Μέλους Επιμελητηρίου Χαλκιδικής». 
Με το «Ειδικό Έντυπο Πληρωμής Συμφωνηθέντος Αμοιβολογίου μεταξύ της ΚΕΕΕ & Αυτοδιαχείριση για τη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων» γίνεται η πληρωμή μέσω τραπεζών προς την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». 
Για την ορθότερη ενημέρωση των επιχειρήσεων όμως η ΚΕΕΕ προγραμματίζει Ενημερωτική Ημερίδα, για την οποία θα αποσταλούν σχετικές προσκλήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής στα τηλέφωνα 2371024200, 2371024300 κος Μήντος