Καθαρισμός στη γέφυρα της Ποτίδαιας …

    Όμορφη μέρα στο δρόμο μας… 
    και όταν καθαρίζουμε τον τόπο μας, ακόμη καλύτερη… 
    Καθαρισμός στη γέφυρα της Ποτίδαιας …
    ευχαριστούμε τον φίλο για τις φωτογραφίες…