Όμορφη μέρα στο δρόμο μας… 
και όταν καθαρίζουμε τον τόπο μας, ακόμη καλύτερη… 
Καθαρισμός στη γέφυρα της Ποτίδαιας …
ευχαριστούμε τον φίλο για τις φωτογραφίες…