Η ΄Αφυτος της Αθύτου ένας τόπος… μια ιστορία που χάνεται στο χρόνο
..ένας παραδοσιακός οικισμός που διατηρεί αναλλοίωτη την φυσιογνωμία του εδώ και πολλά χρόνια
…πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες
…η ΄Αθυτος των ευλογημένων αγγειοπλαστών η Αφυτος των ζωγράφων, των μουσικών, των γλυπτών, των λαϊκών ποιητών…
Οι άνθρωποι και ο τόπος μας προσκαλούν στις φετινές εκδηλώσεις η ‘Αφυτος της Αθύτου 2017