Η ΄Αφυτος της Αθύτου 2017

    Η ΄Αφυτος της Αθύτου ένας τόπος… μια ιστορία που χάνεται στο χρόνο
    ..ένας παραδοσιακός οικισμός που διατηρεί αναλλοίωτη την φυσιογνωμία του εδώ και πολλά χρόνια
    …πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες
    …η ΄Αθυτος των ευλογημένων αγγειοπλαστών η Αφυτος των ζωγράφων, των μουσικών, των γλυπτών, των λαϊκών ποιητών…
    Οι άνθρωποι και ο τόπος μας προσκαλούν στις φετινές εκδηλώσεις η ‘Αφυτος της Αθύτου 2017