Νέα Μουδανιά, δεκαετία 1950.  Οι Τζιτζιφιές.
*φωτογραφικό  αρχείο  Στέλιου Ελαιοδώρου