Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. 
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα.
Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Ενδεικτικά τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι:
Αισθητικοί
Απόφοιτοι θεατρικών σπουδών
Απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων
Απόφοιτοι Μουσικών Σπουδών
Απόφοιτοι Πληροφορικής
Αρχιτέκτονες
Βρεφονηπιοκόμοι
Γεωπόνοι
Γραφίστες
Γυμναστές
Δάσκαλοι
Διαιτολόγοι
Διατροφολόγοι
Διαφημιστές
Δικηγόροι
Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ
Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
Καθηγητές
Καθηγητές ξένων γλωσσών
Καθηγητές Χορού
Κοινωνικοί Λειτουργοί
Κοινωνιολόγοι
Κτηνίατροι
Λογιστές
Λογοθεραπευτές
Μεταφραστές
Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
Νηπιαγωγοί
Νοσηλευτές
Οδοντίατροι
Οικονομολόγοι
Πολιτικοί Επιστήμονες
Προγραμματιστές
Στατιστικολόγοι
Συγγραφείς
Σύμβουλοι
Σχεδιαστές
Τοπογράφοι
Τουριστικοί ξεναγοί
Ψυχολόγοι

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 5 Ιουλίου 2017 και λήγει στις 9 Αυγούστου 2017.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Λειτουργικά Έξοδα
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
Προμήθεια αναλωσίμων
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία- εταίρων
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας