Νέα Μουδανιά, ο Λευκός Πύργος των Μουδανιών

*φωτογραφικό  αρχείο  Στέλιου Ελαιοδώρου