Το 2nd Wine Bazaar της Αφύτου ανοίγει τους δρόμους του κρασιού της Χαλκιδικής, το Σάββατο 1 έως  και την Παρασκευή 7 του Ιουλίου,  για να μας ταξιδέψει στους τόπους όπου λατρεύτηκε η άμπελος και καθαγιάστηκε ο οίνος.