Σε λιγότερο από ένα μήνα περισσότεροι από 70 κλάδοι εργασίας , πρέπει να εγκαταστήσουν τερματικά POS, για να μπορούν να δέχονται πληρωμές πελατών με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. 
Καταληκτική ημερομηνία  ορίστηκε η 27η Ιουλίου και αφορά ελεύθερα επαγγέλματα, όπως οι λογιστές, οι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι τεχνικοί και γενικά όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης, του τουρισμού και της εκπαίδευσης. 
Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη μεγάλη ομάδα επαγγελμάτων που υποχρεώνονται να προμηθευτούν τερματικά POS, ενώ θα ακολουθήσουν δύο ακόμη κατηγορίες, η μία έως το τέλος του 2017 και η δεύτερη μέχρι το τέλος του 2018. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 1.500 ευρώ, το οποίο, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να μειωθεί στο μισό.