Στις 30 Ιουνίου δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό “Science” έρευνα των Β. A. Woodcock, J. M. Bullock, R. F. Shore, M. S. Heard κ.ά., η οποία συμπεραίνει ότι “με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, τα νεονικοτινοειδή προκαλούν μειωμένη ικανότητα στις αποικίες των μελισσών κατά τη γέννηση νέων πληθυσμών τη χρονιά που έπεται από την έκθεση στα νεονικοτινοειδή”. Προηγουμένως, η επιστημονική ομάδα στην περίληψη της δημοσίευσης αναφέρει τα εξής: “Η επένδυση σπόρων με νεονικοτινοειδή έχει προκαλέσει διεθνώς το ενδιαφέρον. Κάναμε πειράματα σε μεγάλους αγρούς ώστε να δούμε τις επιπτώσεις από καλλιέργειες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν σπόροι με νεονικοτινοειδή σε τρία είδη μελισσών σε τρεις χώρες (Ουγγαρία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο).
του Πέτρου Αλεξανδρή