Από το  Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί μια  ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων μέχρι την 17η Ιουλίου 2017.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων, που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία,  παρατείνεται έως την 16η Αυγούστου 2017. 
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 17η Ιουλίου 2017.
Ανακοινώθηκε όμως επίσης ότι και η  προθεσμία υποβολής του Φακέλου τεκμηρίωσης, που συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών παρατείνεται έως την 17η Ιουλίου 2017. 
Πότε πρέπει να πληρωθούν οι δόσεις φορολογίας εισοδήματος
1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ανεξάρτητα με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης)-Ν. 4331/2015
1η δόση 31 Ιουλίου 2017, 2η δόση 29 Σεπτεμβρίου 2017, 3η δόση 30 Νοεμβρίου 2017
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ με απλογραφικά βιβλία (ΠΟΛ 1034/2017)
1η δόση 29 Σεπτεμβρίου 2017, 2η δόση 30 Νοεμβρίου 2017
2) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (Πριν δοθεί η παράταση)-Ν. 4467/2017
1η δόση 31 Ιουλίου 2017, 2η δόση 31 Αυγούστου 2017, 3η δόση 29 Σεπτεμβρίου 2017, 4η δόση 31 Οκτωβρίου 2017, 5η δόση 30 Νοεμβρίου 2017, 6η δόση 29 Δεκεμβρίου 2017. 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 1-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 – Με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών επίκειται η κατάθεση διάταξης, με την οποία θα καθορίζεται ότι οι δόσεις θα καταβάλλονται, όπως αρχικά θα ίσχυε, εφόσον η δήλωση είχε υποβληθεί έως 30 Ιουνίου 2017, έτσι ώστε όλες οι δόσεις θα εξοφλούνται μέσα στο ίδιο έτος, το 2017
1η δόση 31 Ιουλίου 2017, 2η δόση 31 Αυγούστου 2017, 3η δόση 29 Σεπτεμβρίου 2017, 4η δόση 31 Οκτωβρίου 2017, 5η δόση 30 Νοεμβρίου 2017, 6η δόση 29 Δεκεμβρίου 2017.