Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Προποντιδας ένα έργο που θα δώσει ανάσα ζωής και θα επιλύσει χρόνια προβλήματα στην παραλία Διονυσίου αλλά και την ευρύτερη περιοχή εντάχτηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το έργο αφορά  την κατασκευή συλλογής και μεταφοράς επεξεργασίας λυμάτων της παραλίας Διονυσίου του Δήμου Προποντίδας, έχει  ύψος  προϋπολογισμού 4.983.000,00 € και συνοδά υποέργα δαπάνης ηλεκτροδότησης ποσού 30.000,00 €.
Το έργο περιλαμβάνει:
• Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης με αναρρόφηση (Vacuum) από πολυαιθυλένιο, Φ 90 ως Φ 250 ενδεικτικού μήκους 6.860 μέτρα, με τουλάχιστον 120  φρεάτια αναρρόφησης διπλού θαλάμου, με βαλβίδα κενού που θα διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και λοιπό κατάλληλο εξοπλισμό.
• Δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο αναρρόφησης VS-2 στο υφιστάμενο βαρυτικό αντλιοστάσιο Παραλίας Διονυσίου μήκους 1.160 μέτρων διαμέτρου 140χλστ.
• Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό Αντλιοστάσιο VS-2 με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και την αναβάθμιση του υφισταμένου αντλιοστασίου Διονυσίου έτσι ώστε να δεχτεί και να προωθήσει προς την Ε.Ε.Λ. λύματα και από τις περιοχές Πορταριανών και Μουριών.
• Επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων που αφορά σε έργα διαμόρφωσης και διευθέτησης του χώρου, σε έργα εξυγίανσης εδάφους, σε εκσκαφές και αντιστηρίξεις με τις απαιτούμενες αντλήσεις, στην κατασκευή θεμελίων και ανωδομής δεξαμενών με τις απαραίτητες στεγανώσεις, στην κατασκευή σωληνώσεων, φρεατίων κλπ. έργων αυλής, στα έργα υποδομής (επεκτάσεις υφιστάμενων δικτύων) σε όλο τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των έργων προεπεξεργασίας, δεξαμενής εξισορρόπησης, βιολογικής βαθμίδας με μονάδα μεμβρανών (MBR), συγκέντρωσης λάσπης, ηλεκτρολογικών έργων με αυτοματισμούς. Πλήρως κατασκευασμένα και λειτουργικά έργα αυτοματισμού για τα αντλιοστάσια, έργα αναρρόφησης και Εγκαταστάσεως Επεξεργασίας Λυμάτων. 
Σημειώνεται ότι η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που θα κατασκευασθεί στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας θα μπορεί να εξυπηρετήσει και τον μελλοντικό επιπρόσθετο πληθυσμό του παραλιακού οικισμού των Φλογητών. Επιπρόσθετα έχουν ωριμάσει οι μελέτες που αφορούν σε μελλοντικές επεκτάσεις της ΕΕΛ ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι οικισμοί Πορταριάς  – Διονυσίου και τα Πορταριανά.